درباره ما1

درباره ما

شرکت آریانا سازه پارس در سال 1381 تاسیس گردید.اصول اولیه این شرکت پایبندی به تعهدات ، خلاقیت و نوآوری و ارتقا کیفیت انجام کار همزمان با رعایت الزامات ایمنی و حفظ محیط زیست و بهداشت کار می باشد.

این شرکت در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، ساختمانی و تاسیسات زیربنایی فعالیت نموده و با انتخاب نقشه راه صحیح ،منابع انسانی متخصص و تجربه،امکانات و ماشین آلات تخصصی و حفظ کیفیت ،ایمنی و در نظر گرفتن مهندسی ارزش تلاش بر اجرای موفق پروژه ها دارد.

 

مدیرعامل

سید محمد حسینی

مهندس پایه یک نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری در رسته عمران راه و ساختمان