پروژه های خاتمه یافته

پروژه های خاتمه یافته

 • پروژه اجرای خط انتقال فاضلاب در محدوده مرکزی و شمال تهران به روش میکروتونلینگ – تهران

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

تاریخ شروع : 1396/11/30

تاریخ خاتمه : 1400

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال فاضلاب با لوله بتنی سایز 1200 میلیمتر ،طول  اجرا387  متر در عمق 6 به روش لوله رانی پایپ جکینگ

 • پروژه اجرای خط انتقال آب ورامین – تهران

کارفرما: شرکت آبفای استان تهران

تاریخ شروع : 1395/11/3

تاریخ خاتمه : 1400

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال آب با لوله پلی اتیلن سایز 1200 میلیمتر و لوله چدن داکتیل سایز/9001200 میلیمتر ،طول  اجرا8792  متر در عمق 3 تا 6 متری به روش ترانشه باز.و لوله رانی با لوله 1400 بتنی .

 • پروژه اجرای خط انتقال و شبکه آب مناطق 21 و 22 شهرداری – تهران

کارفرما: شرکت آبفای منطقه 3 شهر تهران

تاریخ شروع : 1395/2/1

تاریخ خاتمه : 1400

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال و شبکه آب با لوله پلی اتیلن از سایز 90 تا 315 میلیمتر ، لوله فولادی از سایز 200 تا 1000 میلیمتر  و لوله چدن داکتیل از سایز 250 تا 900 میلیمتر و لوله بتنی  به قطر 1000 میلیمتر ،طول  اجرا21720  متر در عمق 2 تا 6 متری به روش ترانشه باز و لوله رانی با لوله  1200 میلیمتر فولادی در عمق 12.5 متری.

 • پروژه اجرای خط انتقال فاضلاب رباط کریم ،قسمت دوم – تهران

کارفرما: شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران

تاریخ شروع : 1393/9/2

تاریخ خاتمه : 1395/4/8

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای شبکه فاضلاب  با لوله بتنی  به قطر 1200/1400/ 1800میلیمتر ،طول  اجرا3301  متر در عمق 9 تا 16 متری به روش میکروتونلینگ با استفاده از دستگاه میکرو تی بی ام.

 • پروژه اجرای خط انتقال فاضلاب ضیاآباد  – تهران

کارفرما: شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران

تاریخ شروع : 1393/2/1

تاریخ خاتمه : 1394/7/7

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال فاضلاب  با لوله پلی اتیلن فاضلابی و بتنی به قطر600 /1600 میلیمتر ،طول  اجرا1469 متر در عمق 3.5 تا 8 متری به روش ترانشه باز و لوله رانی با لوله 1600 بتنی و 1200 فولادی.

 • پروژه اجرای خط انتقال فاضلاب شهریار ، قطعه دوم  – تهران

کارفرما: شرکت آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران

تاریخ شروع : 1392/8/25

تاریخ خاتمه : 1395/10/19

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال فاضلاب  با لوله پلی اتیلن فاضلابی و بتنی به قطر1400 / 1600 میلیمتر ،طول  اجرا3520 متر در عمق 5 تا 6.5 متری به روش ترانشه باز و لوله رانی با لوله 1400 بتنی.

 • پروژه اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر صفادشت قطعه دوم و سوم – تهران

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تاریخ شروع : 1392/5/10

تاریخ خاتمه : 1393/6/8

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای شبکه فاضلاب  با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 200 ،250و 710میلیمتر ،طول  اجرا5672  متر در عمق 2 تا 6 متری به روش ترانشه باز.

image
 • پروژه اجرای عملیات نصب 3000 فقره انشعاب فاضلاب در منطقه 15 شهرداری – تهران

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

تاریخ شروع : 1391/9/28

تاریخ خاتمه : 1395/12/21

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای عملیات نصب 3000 فقره انشعاب فاضلاب خانگی با لوله پلی اتیلن به قطر 250 تا 630 میلیمتر و لوله پلی پروپیلن 110 تا 160 میلیمتر ،طول  اجرا 27664  متر در عمق 1.5 تا 5 متری به روش ترانشه باز.

 • پروژه اجرای خط انتقال فاضلاب اسلامشهر ، قطعه دوازدهم – تهران

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تاریخ شروع : 1391/8/14

تاریخ خاتمه : 1393/7/15

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال فاضلاب  با لوله بتنی به قطر 1600 میلیمتر ،طول  اجرا1732 متر در عمق 4.5 تا 6.5 متری به روش ترانشه باز و لوله رانی به طول 172 متر با لوله بتنی به قطر 1600 میلیمتر.

image
 • پروژه توسعه شبکه آب در سطح شهریار- تهران

کارفرما: شرکت آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران

تاریخ شروع : 1390/4/12

تاریخ خاتمه : 1392/11/14

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای شبکه آب  با لوله پلی اتیلن  به قطر 90 تا 200 میلیمتر ،طول  اجرا2740  متر در عمق 2.5 تا 4 متری به روش ترانشه باز.

 • پروژه اجرای عملیات نصب 1000 فقره انشعاب فاضلاب مهرشهر -البرز

کارفرما: شرکت آبفای استان البرز

تاریخ شروع : 1390/3/3

تاریخ خاتمه : 1391/10/30

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای عملیات نصب 1000 فقره انشعاب فاضلاب خانگی مهرشهر.

 • پروژه اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر اشتهارد – البرز

کارفرما: شرکت آبفای استان البرز

تاریخ شروع : 1390/2/27

تاریخ خاتمه : 1390/11/1

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای شبکه فاضلاب  با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 200 میلیمتر ،طول  اجرا1058  متر در عمق 3 تا 5 متری به روش ترانشه باز.

 • پروژه احداث مخزن 5000 متر مکعبی آب هشتگرد – البرز

کارفرما: شرکت آبفای استان البرز

تاریخ شروع : 1390/1/29

تاریخ خاتمه : 1392/12/25

خلاصه ایی از شرح پروژه: احداث مخزن 5000 متر مکعبی و خط انتقال آب  ورودی و خروجی با لوله فولادی به قطر 200 تا 600 میلیمتر، به طول 462 متر در عمق 2 تا 6 متری به روش ترانشه باز.

 • پروژه اجرای خط انتقال آب در عرض آبشناسان، بزرگراه شهید ستاری- تهران

کارفرما: سازمان بازنشستگی شهرداری استان تهران

تاریخ شروع : 1389/12/24

تاریخ خاتمه : 1390/6/28

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال آب  با لوله فولادی و چدن داکتیل به قطر 900 میلیمتر ،طول  اجرا1549 متر در عمق 3 تا 5 متری به روش ترانشه باز.

 • پروژه اجرای خط انتقال فاضلاب شهریار ، قطعه اول  – تهران

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تاریخ شروع : 1389/5/28

تاریخ خاتمه : 1392/2/30

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال فاضلاب  با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 1600 میلیمتر ،طول  اجرا2884 متر در عمق 5 تا .56 متری به روش ترانشه باز.

 • پروژه اجرای شبکه فاضلاب رباط کریم ،قسمت سوم – تهران

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تاریخ شروع :1399/7/26

تاریخ خاتمه : 1390/5/4

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای شبکه فاضلاب  با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 250 تا 500 میلیمتر ،طول  اجرا10410  متر در عمق 3 تا 6 متری به روش ترانشه باز.

 • پروژه اجرای شبکه فاضلاب در بلوار آفریقا – تهران

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

تاریخ شروع : 1387/3/7

تاریخ خاتمه : 1389/4/8

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای شبکه فاضلاب  با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 250 تا 600 میلیمتر ،طول  اجرا3777  متر در عمق 3 تا 10متری به روش نقب سنتی.

 • پروژه اجرای خط انتقال آب  مخزن 62 – تهران

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تاریخ شروع : 1386/8/30

تاریخ خاتمه : 1387/6/21

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال آب با لوله چدن داکتیل به قطر 800 میلیمتر ،طول  اجرا 1500 متر در عمق 3 تا 6 متری به روش ترانشه باز.