خدمات

محور اصلی فعالیت های شرکت آریانا سازه پارس به شرح ذیل می باشد:

پروژه های زیرساختی از قبیل اجرا و تکمیل شبکه جمع آوری و خطوط انتقال آب و فاضلاب وپساب

اجرای پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز

لوله گذاری بدون حفر ترانشه در زیر زمین به روشهای ( پرس افقی ) پایپ جکینگ  و میکرو تونلینگ با استفاده از دستگاههای میکرو تی بی ام و آگربورینگ

ساخت مخازن آب و تصفیه خانه ها

ساخت و ترمیم مخازن نفت

اجرای انواع پروژه های ساختمانی و سازه های صنعتی مطابق سفارش و درخواست کارفرمایان