درباره شرکت

آریانا سازه
_

ما که هستیم ؟

معرفی از شرکت ما

شرکت آریانا سازه پارس در سال 1381 تاسیس گردید.اصول اولیه این شرکت پایبندی به تعهدات ، خلاقیت و نوآوری و ارتقا کیفیت انجام کار می باشد.

این شرکت در زمینه اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی و تاسیسات زیرساختی فعالیت نموده و با انتخاب نقشه راه صحیح ،منابع انسانی متخصص و با تجربه،امکانات و ماشین آلات تخصصی و با حفظ کیفیت ،ایمنی و با در نظر گرفتن مهندسی ارزش تلاش بر اجرای موفق پروژه ها دارد.

 

مدیرعامل

سید محمد حسینی

مهندس پایه یک نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری

  • محیطیمدیریت زباله
  • خدمات برقفروشگاه های لوازم برق
  • ساختمانسیستم های خبره و مدرن
  • الاتحمل و نقل تجهیزات
_

آدرس ما