پروژه های در حال اجرا

  • پروژه اجرای لوله رانی خط انتقال فاضلاب در رباط کریم زیر جاده وهن آباد و ریل راه آهن تا تصفیه خانه به روش میکروتونلینگ – تهران

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران به نمایندگی آبفا جنوبغربی استان تهران

تاریخ شروع :     /    /

تاریخ خاتمه : …..

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای خط انتقال فاضلاب با لوله بتنی مخصوص لوله رانی سایز 1800 میلیمتر به عنوان کیسینگ و لوله های بتنی با پوشش پلی اتیلن سایز 1200 و 1400 میلیمتر به عنوان لوله فاضلابرو اصلی به طول      متر در عمق 9 تا 16 متر به روش لوله رانی(پایپ جکینگ) با استفاده از دستگاه میکرو تی بی ام 2200 .

  • پروژه اجرای شبکه و خطوط انتقال فاضلاب و پساب روح آباد در زون 3 شهر زرند کرمان به روشهای ترانشه باز و میکرو تونلینگ با استفاده از دستگاه آگر بورینگ به روش کیسینگ موقت با لوله های پلی اتیلن کاروگیت 

کارفرما: شرکت ساختمانی گسترش صنایع ایرانیان مانا به نمایندگی از شرکت فولاد زرند  میدکو

تاریخ شروع :     /    /

تاریخ خاتمه : …..

خلاصه ایی از شرح پروژه: اجرای شبکه فاضلاب به ظول 24000متر به روش ترانشه باز در عمقهای 2 تا 7 متر با لوله های پلی اتیلن سایز 200 تا 300 میلیمتر  وخط انتقال پساب با لوله چدن داکتیل 450 میلیمتربه طول 6000 متر  و خط انتقال فاضلاب با لوله پلی اتیلن سایز 850 و 1000 میلیمتر به روش کیسینگ موقت با استفاده از دستگاه آگر بورینگ به طول 7000 متر  در عمقهای 7 تا 10 متر.